PODATEĽŇA


Adresa spoločnosti:


MH Manažment, a.s
Turbínová 3
Bratislava
831 04

 

Úradné hodiny v normálnom režime - Podateľňa

Pondelok - štvrtok        08:00 hod. - 12:00 hod.
                                    13:00 hod. - 15:00 hod.

Piatok                          08:00 hod. - 13:00 hod.