Úradné hodiny PODATEĽŇA

Oznam !!!

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenou vládou Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID - 19 bude podateľna spoločnosti MH Manažment, a.s. v dňoch od 16.03.2020 do 09.04.2020 ZATVORENÁ!!!
 
V uvedených dňoch je možné urobiť podania prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prostredníctvom elektronickej schránky, alebo sa elektronicky priamo obrátiť na zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov, a to:

Kancelária generálneho riaditeľa
Sekretariát generálneho riaditeľa Ing. Filipovičová  Scarlett filipovicova@mhmanazment.sk
Útvar právnej agendy Mgr. Hriňová Erika hrimova@mhmanazment.ak
 
Sekcia akcionárskych práv
Útvar výkonu akcionárskych práv a zakladateľských činnosti Mgr. Ozimanič Jaroslav ozimanic@mhmanazment.sk
Útvar výkonu akcionárskych práv a zakladateľských činnosti Ing. Kolářová Beáta kolarova@mhmanazment.sk
Útvar   stratégie a zefektívnenia nakladania s majetkovými účasťami a pre monitorovanie pohľadávok, likvidácie, exekúcie  a konkurzy Ing. Malaníková Irena malanikova@mhmanazment.sk
Útvar  kapitálového trhu Ing. Humecká Zuzana humecka@mhmanazment.sk
Útvar  kapitálového trhu Ing. Halčišáková Marcela halcisakova@mhmanazment.sk
 
Sekcia vnútornej správy
Útvar  verejného obstarávania a správy informačných systémov JUDr. Širillová Radoslava sirillova@mhmanazment.sk
Útvar hospodárskej správy Mgr. Renáta Melišová melisova@mhmanazment.sk
Útvar hospodárskej správy Iveta Mišová misova@mhmanazment.sk
Útvar ekonomiky Mgr. Denisa Viková vikova@mhmanazment.sk
Útvar ekonomiky Klaudia Pešková peskova@mhmanazment.sk
Útvar ekonomiky, personálnej a mzdovej agendy Ing. Kristína Oravcová oravcova@mhmanazment.sk
 

 
Pondelok - štvrtok
08:00 hod – 12:00 hod
13:00 hod – 15:00 hod
Piatok 08:00 hod – 13:00 hod