Kontakt

Kancelária generálneho riaditeľa 02/322 82 780
Sekcia akcionárskych práv 02/322 82 762
Sekcia vnútornej správy 02/322 82 703

Informácie o bezodplatnom prevode CP

02/322 82 741
02/322 82 742