Verejné súťaže

Vyhlásenie verejnej súťaže 14.10.2019

  • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú. Dolný Kubín (pdf.)
  • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú. Krajná Poľana (pdf.)
  • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú. mesta Košice a Rožňava (pdf.)