Verejné súťaže

Rok 2022

Vyhlásenie verejných súťaží 29.9.2022

     
Vyhlásenie verejnej súťaže 08.09.2022


 

Vyhlásenie verejnej súťaže 01.07.2022

 • PREDAJ BUDOVY POLIKLINIKY NA TEHELNEJ ULICI V BRATISLAVE S PRÍSLUŠENSTVOM A POZEMKAMI
Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže realizovanej formou ponukového konania v kombinácii s následnou elektronickou aukciou:
Vyhlasovateľ: Poliklinika Tehelná, a.s., Tehelná 26, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

OZNÁMENIE o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk v súťaži „Predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici s príslušenstvom a pozemkami“ (.pdf)
 

Bližšie informácie nájdete na:  http://www.poliklinikatehelna.sk/ 


Vyhlásenie verejných súťaží 12.5.2022

 • Predaj listinných cenných papierov vybraných emitentov  vo vlastníctve MH Manažment, a.s.

  U P O Z O R N E N I E   na zmenu termínu predkladania ponúk do verejných súťaží, a to na 30.6.2022 (viď časť II. písmeno A/ bod 1./ Informačného materiálu):
  UKONČENÉ ! ! !

     

Rok 2021

Vyhlásenie verejných súťaží 1.10.2021


Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 23.9.2021


Vyhlásenie verejnej súťaže 08.09.2021

 Vyhlásenie verejnej súťaže 23.04.2021

 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú. mesta Košice
  Informačný materiál - k.ú. mesta Košice

  UKONČENÁ
   
 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - okres Zvolen
  Informačný materiál - okres Zvolen

  UKONČENÁ

 

Rok 2020

Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 02.10.2020

 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú.  Banská Bystrica
  Informačný materiál - k.ú. mesta Banská Bystrica

  UKONČENÁ
  UPOZORNENIE - ZMENA (22.10.2020)
   
 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - okres Zvolen
  UKONČENÁ
  Informačný materiál - okres Zvolen

  UPOZORNENIE - ZMENA (22.10.2020)

Vyhlásenie verejnej súťaže 14.08.2020

 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - okres Zvolen (.pdf) - UKONČENÁ!!!

 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú.  Banská Bystrica (.pdf) - UKONČENÁ!!!
   
 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú.  Brezno - UKONČENÁ!!!


 

Rok 2019

Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 18.11.2019

 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku spoločnosti MH Manažment, a.s. -  k.ú. Krajná Poľana - UKONČENÁ!!!

Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 28.10.2019

 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku spoločnosti MH Manažment, a.s. - k.ú. mesta Košice a Rožňava  - UKONČENÁ!!!

Vyhlásenie verejnej súťaže 14.10.2019

 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú. Dolný Kubín UKONČENÁ!!!
 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú. Krajná Poľana  - UKONČENÁ!!!
 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú. mesta Košice a Rožňava  - UKONČENÁ!!!