Verejné súťaže

Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 18.11.2019

  • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku spoločnosti MH Manažment, a.s. -  k.ú. Krajná Poľana (pdf.) - UKONČENÁ!!!

Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 28.10.2019

  • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku spoločnosti MH Manažment, a.s. - k.ú. mesta Košice a Rožňava (pdf.) - UKONČENÁ!!!

Vyhlásenie verejnej súťaže 14.10.2019

  • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú. Dolný Kubín (pdf.)
  • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú. Krajná Poľana (pdf.) - UKONČENÁ!!!
  • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú. mesta Košice a Rožňava (pdf.) - UKONČENÁ!!!