Verejné súťaže

Rok 2022

Vyhlásenie verejných súťaží 12.5.2022

 • Predaj listinných cenných papierov vybraných emitentov  vo vlastníctve MH Manažment, a.s.

  U P O Z O R N E N I E   na zmenu termínu predkladania ponúk do verejných súťaží, a to na 30.6.2022 (viď časť II. písmeno A/ bod 1./ Informačného materiálu):
  Informačný materiál
   

     

Rok 2021

Vyhlásenie verejných súťaží 1.10.2021


Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 23.9.2021


Vyhlásenie verejnej súťaže 08.09.2021

 Vyhlásenie verejnej súťaže 23.04.2021

 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú. mesta Košice
  Informačný materiál - k.ú. mesta Košice

  UKONČENÁ
   
 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - okres Zvolen
  Informačný materiál - okres Zvolen

  UKONČENÁ

 

Rok 2020

Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 02.10.2020

 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú.  Banská Bystrica
  Informačný materiál - k.ú. mesta Banská Bystrica

  UKONČENÁ
  UPOZORNENIE - ZMENA (22.10.2020)
   
 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - okres Zvolen
  UKONČENÁ
  Informačný materiál - okres Zvolen

  UPOZORNENIE - ZMENA (22.10.2020)

Vyhlásenie verejnej súťaže 14.08.2020

 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - okres Zvolen (.pdf) - UKONČENÁ!!!

 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú.  Banská Bystrica (.pdf) - UKONČENÁ!!!
   
 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú.  Brezno - UKONČENÁ!!!


 

Rok 2019

Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 18.11.2019

 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku spoločnosti MH Manažment, a.s. -  k.ú. Krajná Poľana - UKONČENÁ!!!

Vyhlásenie opakovanej verejnej súťaže 28.10.2019

 • Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku spoločnosti MH Manažment, a.s. - k.ú. mesta Košice a Rožňava  - UKONČENÁ!!!

Vyhlásenie verejnej súťaže 14.10.2019

 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú. Dolný Kubín UKONČENÁ!!!
 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú. Krajná Poľana  - UKONČENÁ!!!
 • Verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - k.ú. mesta Košice a Rožňava  - UKONČENÁ!!!